Κουτιά pet& αλουμινίου για σφράγιση και εμφιάλωση και μεταφορά ποτών, καφέ και άλλων κατάλληλων προϊόντων.

Κουτιά pet& αλουμινίου για σφράγιση και εμφιάλωση και μεταφορά ποτών, καφέ και άλλων κατάλληλων προϊόντων.